,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Werken bij

PC Sint-Jan-Baptist

Waarom kiezen voor Sint-Jan-Baptist?

Onze multidisciplinaire teams bieden elke dag kwaliteitsvolle zorg om patiënten en bewoners een perspectief te bieden: zicht op een beter en zinvoller leven en vooral op hun eigen leven. We zetten hierbij in op goede medische behandelingen en evidence based werken in een hedendaagse infrastructuur.

Ook onze medewerkers willen we een perspectief bieden. Hun engagement, passie, expertise en deskundigheid zijn essentieel om kwaliteitsvolle zorg te garanderen en te behouden. We werven en selecteren mensen op basis van hun competenties en vaardigheden ongeacht leeftijd, origine, geslacht, politieke of geloofsovertuiging, ….

We investeren ook volop in begeleiding, ondersteuning, vorming en opleiding.