,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Verpleegkundige PVT-Het Anker

Afdeling: Sint-Jan-Baptist
Jobtime: 100% vroeg- en laatdiensten
Contract: Onbepaalde duur
Diploma: Bachelor VPK, HBO5 VPK
Solliciteer tot: 17-08-2021
interesse in deze functie?
Solliciteer hier
Deel deze vacature:

Sint-Jan-Baptist

PC Sint-Jan-Baptist heeft 4 doelgroepen binnen de psychiatrische zorgverlening. We voorzien in een reguliere verslavingszorg, reguliere ouderenpsychiatrie, reguliere PVTp en PVTu, en een uitgebreid forensisch zorgcircuit. Dit forensische circuit voorziet gespecialiseerde, multidisciplinaire behandeling voor geïnterneerde personen met het oog op de re-integratie in de maatschappij.

Binnen onze werking streven we naar een herstelgerichte aanpak met aandacht voor de patiënten of bewoners hun context en capaciteiten. Daarbij hanteren we een evidence based approach als basis voor de medische besluitvorming. De multidisciplinaire behandelteams werken individueel, groeps- en systeemgericht.

De forensische PVT-afdelingen bieden behandeling en zorg op maat met de nodige aandacht voor levenskwaliteit en resocialisatie.

Sint-Jan-Baptist behoort tot Vzw Organisatie Broeders van Liefde.


PVT-Het Anker

PVT ‘Het Anker’ is een woonentiteit voor een 18-tal bewoners met een lichte tot ernstige mentale beperking. Centraal staat de bewoner als ‘individu’. We spelen in op zijn/haar mogelijkheden, interesses en talenten voor een aangepaste, zinvolle dagbesteding. We werken vanuit een emancipatorisch kader en leggen de klemtoon vooral op het zich thuis voelen, op het bevorderen van zelfredzaamheid en op de relatie met de maatschappij. er is samenwerking met de andere PVT U afdeling De Warande bij activiteiten en begeleidng. 

Functie

Samen met een team van opvoeders biedt je een veilige thuis aan personen met een mentale beperking door hen - vertrekkende vanuit een individueel behandelingsplan - te begeleiden, te verzorgen en een zinvolle dagbesteding aan te bieden. Als verpleegkundige speel je hierbij een cruciale rol in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Je expertise is complementair aan de competenties en vaardigheden van het team.

Profiel

 • (psychiatrisch) verpleegkundige
 • klant-, resultaat– en samenwerkingsgericht
 • stressbestendig, flexibel en empathisch
 • werken met personen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking zie je als een interessante ervaring
 • je hebt een hart voor mensen & engageert je om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in je relatie t.a.v. patiënten, bewoners, hun context en t.a.v. de collega’s

 

Aanbod

 • gevarieerde job in een professionele werkomgeving
 • collegiale sfeer met ruimte voor eigen inbreng
 • gerichte opleidingsmogelijkheden zodat je je op persoonlijk en professioneel vlak verder kan ontplooien
 • loon conform het IFIC loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten aangevuld met maaltijdcheques
 • overname relevante anciënniteit in de zorgsector
 • gratis hospitalisatieverzekering voor medewerkers en gunstige aansluitingsmogelijkheden voor gezinsleden
 • tussenkomst woon-werkverkeer en mogelijkheid tot fietslease
 • attenties naar aanleiding van geboorte, huwelijk e.d. en tal van kortingsacties

Plaats van tewerkstelling

Suikerkaai 81, 9060 Zelzate
Afstand woon-werk berekenen